kontaktZa međunarodna prava i prevode / International rights and translations:
Bernat Fiol
SalmaiaLit bernat@salmaialit.com